Kontakty

Město Český Krumlov, hlavní organizátor plánování

Ing. Jiří Čermák
referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Tel:  +420 380 766 488
E-mail: jiri.cermak@mu.ckrumlov.cz
www.mu.ckrumlov.cz

Jihočeská rozvojová, hlavní partner plánování

Ing. Miroslav Kotoun
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice

Tel:  +420 728 228 039
E-mail: kotoun@jihoceskarozvojova.cz
www.jihoceskarozvojova.cz