Vytisknout

Tísňová péče (Sociální služby SOVY)

Registrovaná sociální služba


Zdravotní znevýhodnění, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Problémy ve stáří, Tísňová péče, Pomoc v krizi, Zdravotní pomoc,

Popis:

Tísňová péče je poskytovaná 24 hodin denně. Služba představuje komplex služeb pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace zprostředkované přes pevnou telefonní linku a mobilní linku. Bezdrátové tlačítko umožňuje z jakéhokoli místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem, který zajistí okamžitou pomoc. Automatický systém tísňového volání poskytuje nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc lidem, kteří jsou trvale či přechodně znevýhodněni v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti.

Cílová skupina:

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

věkové vymezení:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Provozní doba:

nepřetržitě