Vytisknout

Terénní programy ZMĚNA (KoCeRo – komunitní centrum Rovnost)

Registrovaná sociální služba


Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Osoby v krizi, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v krizi, Terénní programy, Násilí, šikana, ohrožení, Doprovod, asistence, Ztráta zaměstnání,

Popis:

Posláním služby Terénní programy ZMĚNA je předcházení nebo zmírňování dopadů sociálního vyloučení a poskytování sociální pomoci a poradenství jednotlivcům, rodinám a romské komunitě na území ORP Český Krumlov, kteří se ocitli v krizové nebo nepříznivé sociální situaci. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů, zahrnuje vyhledávání jednotlivců a rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, rozvoj sociálních znalostí, dovedností a kompetencí klientů, snižování sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, zabezpečení potřebných informací (pro lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a pro řešení nepříznivých životních situací) vedoucí ke zlepšení jejich životních podmínek, zabezpečení pomoci a psychické podpory při řešení jejich aktuálního problému. Dále služba zahrnuje rozvoj spolupráce se subjekty, které mohou přispět k řešení problému klientů, a realizaci a rozvoj komunitní práce prostřednictvím komunitních projektů.

Cílová skupina:

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny se zaměřením na romskou populaci

bez omezení věku

Provozní doba:

Po-Čt: 9.00-16.00