Vytisknout

Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice (Centrum pro pomoc dětem a mládeži)

Registrovaná sociální služba


Děti, mládež, rodiny, Problémy dětí a mládeže, Osoby v krizi, Závislosti, Pomoc v krizi, Terénní programy, Násilí, šikana, ohrožení,

Popis:

Kontaktní centrum pro drogovou závislost v Českém Krumlově, vzniklo v roce 1999. V roce 2003 se změnilo na projekt „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“. Služba pracuje v oblasti celého českokrumlovského regionu s mládeží a dospělými, kteří přicházejí nebo přišli do kontaktu s návykovou látkou jakéhokoli charakteru, ať jako prvokonzumenti, experimentátoři nebo osoby na droze již závislé. Dalšími skupinami jsou rodiče, přátelé nebo vrstevníci těchto osob. Terénní program Streetwork probíhá ve všech dříve zavedených lokalitách (ve městech Český Krumlov, Kaplice a obci Větřní). Od roku 2008 pak byl rozšířen do lokalit v oblasti Lipenské nádrže (spádový region Českého Krumlova), které jsou tvořeny městy Horní Planou, Loučovicemi, Frymburkem a Vyšším Brodem a také některými příhraničními lokalitami (Dolní a Horní Dvořiště, Studánky).

Cílová skupina:

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

bez omezení věku

Provozní doba:

Po, Út, St: 11.00-18.00
Čt: 11.00-13.00
Pá: 11.00-18.00