Vytisknout

Sociální odbor (Město Horní Planá)


Zdravotní znevýhodnění, Problémy ve stáří, Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Duševní onemocnění, Závislosti, Rada, informace, Pomoc v krizi, Péče o nesoběstačnou osobu, Péče o umírajícího, Násilí, šikana, ohrožení, Doprovod, asistence, Ztráta zaměstnání, Zdravotní pomoc, Potravinová pomoc, Krizové bydlení, Úřady a instituce, Volnočasové aktivity,

Popis:

Odbor zajišťuje: základní sociální poradenství, posouzení životní situace, šetření v domácnostech klientů, přímou a nepřímou práci s klientem (intervence, doprovázení, dohled), zprostředkování další pomoci nebo služeb, asistenci při jednání, zastupování práv klienta, veřejné opatrovnictví, terénní pečovatelskou službu.

Cílová skupina:

Provozní doba:

Po, St: 7.30-11.00, 12.00-17.00