Vytisknout

Sociální lůžka (Nemocnice Český Krumlov)

Registrovaná sociální služba


Senioři, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Problémy ve stáří, Péče o nesoběstačnou osobu, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, Zdravotní pomoc,

Popis:

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Z tohoto důvodu nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče. Na sociálním lůžku zůstávají do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou či jinou fyzickou osobou, nebo je zajištěno poskytování terénních, ambulantních anebo pobytových sociálních služeb.

Cílová skupina:

osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

věkové vymezení: od 50 let

Provozní doba:

nepřetržitý provoz