Vytisknout

Podpora dětí a rodin v ohrožení – sociálně aktivizační služby (ICOS Český Krumlov)

Registrovaná sociální služba


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Problémy v rodině, Děti, mládež, rodiny, Problémy dětí a mládeže, Závislosti, Rada, informace, Násilí, šikana, ohrožení,

Popis:

Cílem služby je poskytovat podporu a odbornou pomoc rodinám, efektivně řešit náročné či problémové životní situace tak, aby mohla rodina plnit své základní funkce a nebyl ohrožen vývoj dětí. Služba nabízí široké spektrum činností, které tvoří ucelený komplex: poradenství (individuální, psychologické, rodinné – včetně terapie, právní), terénní práci přímo v rodinách, asistované kontakty a předávání, mediaci a další. Posláním sociální služby je poskytovat podporu a pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi v ORP Český Krumlov a ORP Kaplice. Jedná se o rodiny, které nejsou schopny samy bez pomoci zvládat náročné a nepříznivé sociální situace, v jejichž důsledku hrozí ohrožení dítěte. Služba směřuje ke stabilizaci rodiny jako funkčního celku, který vytváří bezpečné zázemí pro vývoj dětí, podporuje rodiny v samostatnosti, rozvoji a posílení kompetencí ve zvládání obtížných životních situací. S uživateli je pracováno nejčastěji v jejich přirozeném prostředí – v terénu či doma.

Cílová skupina:

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi

bez omezení věku

Provozní doba:

ambulantní forma: St: 8.00-15.00
terénní forma: Po, Út: 9.00-17.00, Čt: 8.00-15.00