Vytisknout

Podpora dětí a rodin v ohrožení (ICOS Český Krumlov)


Děti, mládež, rodiny, Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Závislosti, Rada, informace, Násilí, šikana, ohrožení, Související a doprovodné služby,

Popis:

Cílem aktivit v této oblasti je udržení a rozvoj komplexu služeb, které jsou úzce provázány či přímo navazují na Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. V rámci tohoto komplexu je zajištěna terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci s OSPOD a poskytování odborných poradenských služeb pro rodiny. Jedná se o komplexní systém rodinných poradenských služeb (psychologické, právní, rodinné vč. terapie), terénní práci v rodinách (ve spolupráci s OSPOD), asistované kontakty a předávání a mediaci.

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi

Provozní doba:

ambulantní forma: St: 8.00-15.00