Vytisknout

Pedagogicko-psychologická poradna (pracoviště Český Krumlov)


Problémy v rodině, Děti, mládež, rodiny, Problémy dětí a mládeže, Rada, informace, Násilí, šikana, ohrožení, Související a doprovodné služby,

Popis:

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) České Budějovice je zřízena jako samostatný právní subjekt formou příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Jihočeský kraj. PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. PPP poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.

Cílová skupina:

rodiny s dětmi

Provozní doba:

Po-Čt: 8.00-16.00
Pá: 8.00-14.00