Vytisknout

Pečovatelská služba (Sociální služby SOVY)

Registrovaná sociální služba


Zdravotní znevýhodnění, Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, rodiny, Pečovatelská služba, Péče o nesoběstačnou osobu, Doprovod, asistence,

Popis:

Posláním pečovatelské služby je poskytovat klientovi podporu umožňující zachování samostatného způsobu života v přirozeném domácím prostředí a pomoci tak s řešením nepříznivé sociální situace. Hlavním cílem organizace Sociální služby SOVY, o.p.s. je vytvořit podmínky pro soustředění služeb jako komplexního centra k zajišťování sociálních služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením v Českém Krumlově a na Českokrumlovsku. Sociální služby SOVY o.p.s. spravují dům s pečovatelskou službou (DPS) ve městě Český Krumlov v ulici Vyšehradská 260. Dalšími poskytovanými službami kromě pečovatelské služby jsou telekontaktní tísňová péče, odlehčovací služba, půjčovna kompenzačních pomůcek, aktivizační činnost a Senior klub.

Cílová skupina:

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi (maximálně do 4 let věku dítěte), senioři

věkové vymezení:

  • dolní věková hranice cílové skupiny je 19 let
  • jsou-li služby poskytovány v rodinách, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, je horní věková hranice pro poskytnutí této sociální služby 4 roky věku těchto dětí

Provozní doba:

Po-Pá: 7.00-19.00 (město Český Krumlov); 7.00-15.30 (okolní obce)
So-Ne: 7.00-19.00 (město Český Krumlov)