Vytisknout

Pečovatelská služba (obec Loučovice)

Registrovaná sociální služba


Zdravotní znevýhodnění, Senioři, Problémy ve stáří, Pečovatelská služba, Péče o nesoběstačnou osobu, Doprovod, asistence,

Popis:

Pečovatelská služba poskytuje služby osobám, které jsou vzhledem ke svému věku, zdravotnímu postižení či chronickému onemocnění částečně či plně závislé na pomoci druhé osoby (mají sníženou míru soběstačnosti), aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí. Tato pomoc směřuje k obyvatelům obce Loučovice a obyvatelům obce Lipno nad Vltavou. Služba je plánovaná individuálně a je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snižuje závislost na poskytované službě. Služba je poskytována převážně v domácnosti klienta (např. dovoz stravy, úklidy apod.). Pečovatelské služby jsou upraveny smlouvou mezi poskytovatelem sociální služby a klientem, přičemž četnost a rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb. V současné době se pečovatelská služba zaměřuje na zajištění zejména následujících činností: pomoc při poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška stravy), pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný a velký úklid, údržba domácnosti, nákupy, pochůzky – lékař, banka, pošta), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Od května 2018 funguje v Loučovicích i Senior klub.

Cílová skupina:

senioři

věkové vymezení:
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

 

Provozní doba:

Po-Pá: 6.00-14.30