Vytisknout

Osobní asistence (ICOS Český Krumlov)

Registrovaná sociální služba


Senioři, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Problémy ve stáří, Osobní asistence, Rada, informace, Péče o nesoběstačnou osobu, Doprovod, asistence,

Popis:

Osobní asistence je terénní služba určená lidem se zdravotním postižením a seniorům. Jejím posláním je pomáhat uživateli při činnostech, které nemůže vykonávat samostatně, rozvíjet jeho schopnosti a samostatnost a umožnit mu tak naplnit jeho životní potřeby, a tím žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném prostředí. Cílem služby osobní asistence je především podpora a aktivizace uživatelů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném domácím prostředí a nemuseli využívat pobytových služeb. Služba osobní asistence nabízí individuální přístup s cílem zajistit co nejdelší možnost setrvání v domácím prostředí, a to nejen z důvodů většinou plných kapacit v pobytových službách, ale především z pohledu lepší psychiky seniorů a osob se zdravotním postižením, která je úzce spjata s fyzickým stavem člověka.

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením, senioři
bez omezení věku

Provozní doba:

Po-Ne: 7.00-19.00