Vytisknout

Mgr. Lenka Grbačová, Odbor sociálních věcí (Město Vyšší Brod)


Problémy ve stáří, Problémy v rodině, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v krizi, Péče o nesoběstačnou osobu, Doprovod, asistence, Potravinová pomoc, Krizové bydlení, Úřady a instituce,

Popis:

Činnost odboru sociálních věcí zahrnuje následující činnosti: organizace pečovatelské služby, depistážní činnost, vyhledávání klientů, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci a nebo v hmotné nouzi, v jejich přirozeném prostředí, přímá sociální práce s klientem, poskytování základního sociálního poradenství, nepřímá sociální práce s klientem, terénní sociální činnost, propagace dostupných sociálních služeb, spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů, spolupráce s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, případně s jinými subjekty na úseku sociální péče, výkon funkce opatrovníka.

Cílová skupina:

Provozní doba:

Po až St: 7.00-11.30, 12.00-17.00
Pá: 7.00-10.00