Vytisknout

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Městský úřad Český Krumlov)


Zdravotní znevýhodnění, Problémy ve stáří, Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Duševní onemocnění, Závislosti, Rada, informace, Pomoc v krizi, Péče o nesoběstačnou osobu, Péče o umírajícího, Násilí, šikana, ohrožení, Doprovod, asistence, Ztráta zaměstnání, Zdravotní pomoc, Potravinová pomoc, Krizové bydlení, Úřady a instituce, Volnočasové aktivity,

Popis:

Odbor poskytuje základní a odborné sociální poradenství v sociální oblasti pro osoby ohrožené hmotnou nouzí, sociálním vyloučením, osoby v krizi a v oblasti zdravotně postižených občanů a seniorů. Dále pak:

 • spolupracuje s provozovateli ubytoven,
 • poskytuje krátkodobé ubytování občanům v krizi,
 • přijímá movité dary od fyzických osob a organizací a zprostředkovává jejich následné poskytnutí sociálně potřebným osobám,
 • vydává doporučení pro Český červený kříž na bezplatný výdej ošacení a dalšího vybavení pro sociálně potřebné osoby,
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob,
 • v případě potřeby zajišťuje doprovody klientů při jednání s úřady a pomoc, příp. zastupování při uplatňování jejich práv,
 • vykonává terénní sociální práci pro romské etnikum,
 • zabezpečuje funkci a agendu sociálního kurátora pro dospělé, občany propuštěné z vazby, výkonu trestu, z psychiatrických léčeben,
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora,
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám, které byly rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jejich způsobilost byla soudem omezena,
 • koordinuje zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb,
 • vydává parkovací průkazy a zvláštní označení na motorová vozidla osobám s těžkým zdravotním postižením,
 • vydává doporučení k žádostem o přidělování bytů zvláštního určení pro zdravotně postižené občany a sociálních bytů,
 • přijímá žádosti do domu s pečovatelskou službou, vykonává sociální šetření u žadatelů a provádí výběrová řízení pro přidělení bytu, následně zpracovává podklady návrhů do Rady města pro přidělení bytu,
 • zapůjčuje euroklíče osobám se zdravotním postižením s průkazem ZTP/P,
 • ustanovuje zvláštního příjemce pro účely důchodového zabezpečení.

Cílová skupina:

Provozní doba:

Po: 7.30-11.00, 12.00-17.00
Út: 7.30-11.00
St: 7.30-11.00, 12.00-17.00
Čt: 7.30-8.30
Pá: 7.30-8.30