Vytisknout

Odbor školství, sportu a péče o dítě (Městský úřad Český Krumlov)


Problémy dětí a mládeže, Rada, informace, Úřady a instituce, Volnočasové aktivity,

Popis:

Zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizačních složek Domu na půl cesty, Domova pro matky s dětmi, zajišťuje agendu finančních příspěvků a grantů z rozpočtu města v oblasti sportu a školství. Dále se zabývá sociálně-právní ochranou dětí, tím se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Dále: preventivní a poradenská činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupráce se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními aj.

Cílová skupina:

Provozní doba:

Po: 7.30-11.00, 12.00-17.00
Út: 7.30-11.00
St: 7.30-11.00, 12.00-17.00
Čt: 7.30-8.30
Pá: 7.30-8.30