Vytisknout

Mgr. Zdeňka Kráková, Odbor školství, sportu a péče o dítě (Městský úřad Český Krumlov)


Problémy dětí a mládeže, Rada, informace, Úřady a instituce, Volnočasové aktivity,

Popis:

Zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizační složky Domova pro matky s dětmi, zajišťuje agendu finančních příspěvků a grantů z rozpočtu města v oblasti sportu a školství. Dále se zabývá sociálně-právní ochranou dětí, tím se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Dále: preventivní a poradenská činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupráce se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními aj.

Cílová skupina:

Provozní doba:

Po: 8.00-17.00
Út: 8.00-12.00 pouze pro objednané klienty
St: 8.00-17.00
Čt: 8.00-12.00 pouze pro objednané klienty
Pá: 8.00-12.00