Vytisknout

Mgr. Jiří Muk, Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda (Centrum pro pomoc dětem a mládeži)

Registrovaná sociální služba


Děti, mládež, rodiny, Problémy v rodině, Osoby v krizi, Problémy dětí a mládeže, Rada, informace, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Násilí, šikana, ohrožení, Volnočasové aktivity,

Popis:

Posláním NZDM Bouda je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného času a edukačních aktivit, usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, která se ocitla v nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci. Služba je určená rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, která je ohrožena sociálně-patologickými jevy nebo má vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společnosti. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže z cílové skupiny předcházením a snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Mezi „nadstavbové aktivity“ pak patří multikulturní, hudební či filmové festivaly, výtvarné projekty a další programy.

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; etnické menšiny

věkové vymezení:

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)

Provozní doba:

ambulantní forma: Po–Pá: 10.00-19.00

terénní forma:

Po: 12.00-17.00 (Větřní – horní část města), 17.00 -19.00 (Č. Krumlov – Starý Plešivec, sídliště Plešivec)
Út: 17.00–19.00 (Č. Krumlov – Starý Plešivec, sídliště Plešivec)
St: 12.00–14.00 (Č. Krumlov – centrum města, sídliště Mír), 17.00–19.00 (Č. Krumlov – Starý Plešivec, sídliště Plešivec)
Čt: 17.00–19.00 (Č. Krumlov – sídliště Za Nádražím)
Pá: 17.00–19.00 (Č. Krumlov – sídliště Za Nádražím)