Vytisknout

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autoškola (KoCeRo – komunitní centrum Rovnost)

Registrovaná sociální služba


Děti, mládež, rodiny, Problémy v rodině, Osoby v krizi, Problémy dětí a mládeže, Rada, informace, Pomoc v krizi, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Násilí, šikana, ohrožení, Volnočasové aktivity,

Popis:

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA je poskytnout dětem a mládeži z Českokrumlovska pomoc a podporu při řešení problémů a poskytnout jim prostor a aktivity pro efektivní trávení volného času. Služba usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Nabízí informace, odbornou pomoc, podporu a předcházení sociálnímu vyloučení nebo dopady sociálního vyloučení zmírňuje. Cílem je dětem a mládeži zabezpečit: podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, zvýšení sociálních schopností a dovedností, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti včetně zapojení do dění místní komunity, nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit. Cílem je zlepšovat kvalitu jejich života a poskytnout podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Při práci s dětmi a mládeží se služba zaměřuje na výchovně vzdělávací a sociálně vzdělávací programy realizované zábavnou a zážitkovou formou.

Kontaktní adresy:

NZDM AUTOŠKOLA, Horní Brána 425, Český Krumlov
Klub Kocírko, Vyšehrad 182, Český Krumlov
Klubovna pro děti a mládež, Rožmberská ul. 46, Větřní
Prostor v kanceláři TP, Šumavská 1, Větřní

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny se zaměřením na romskou populaci

Provozní doba:

NZDM AUTOŠKOLA (Horní Brána 425, Český Krumlov): Po-Čt: 12.00-17.00, dále v termínu letních prázdnin Po-Čt: 11.00-16.00

Klub Kocírko (Vyšehrad 182, Český Krumlov): Po: 12.00-15.00, dále v termínu letních prázdnin Po-Čt: 11.00-16.00

Klubovna pro děti a mládež (Rožmberská ul. 46, Větřní): Út, Čt: 12.00-17.00, dále v termínu letních prázdnin Po-Čt: 11.00-17.00

Prostor v kanceláři TP (Šumavská 1, Větřní): St: 13.00-17.00