Vytisknout

Informační centrum pro seniory Český Krumlov (ICOS Český Krumlov)


Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Rada, informace, Péče o nesoběstačnou osobu, Související a doprovodné služby, Volnočasové aktivity,

Popis:

Informační centrum pro seniory ve městě Český Krumlov funguje již od roku 2010. Jeho cílem je vytvořit zázemí pro setkávání občanů města z řad nejen starší generace. Infocentrum pro seniory mj. pořádá každý měsíc řadu nejrůznějších akcí pro širší veřejnost (např. besedy, přednášky, společenské, kulturní akce, kurzy, poznávací zájezdy, taneční a pohybové aktivity). Informační centrum seniorů pracuje zcela na dobrovolnické bázi. Jeho chod zajišťují dobrovolníci z řad aktivních seniorů, kteří spolupracují s dobrovolníky mladší generace.

Cílová skupina:

senioři, osoby se zdravotním postižením

Provozní doba:

Út: 9.00-11.00
Čt: 14.00-16.00