Vytisknout

Domov důchodců Horní Planá

Registrovaná sociální služba


Senioři, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Problémy ve stáří, Domovy pro seniory, Péče o nesoběstačnou osobu, Zdravotní pomoc,

Popis:

Domov důchodců Horní Planá poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov též nabízí péči osobám, které ještě nedosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, ale z důvodu snížené soběstačnosti jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov zajišťuje poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále je poskytována ošetřovatelská péče a základní sociální poradenství. V domově je dále pořádáno velké množství volnočasových aktivit (např. hraní kuželek, petangue, košíková, stolní hry, čtení, cvičení pro radost, trénink paměti a kvízy, čtení v kapli a bohoslužby, vycházky do cukrárny a jiné).

Cílová skupina:

osoby s jiným zdravotním postižením, senioři; od 50 let

Provozní doba:

nepřetržitá