Vytisknout

Bydlení pro občany v dočasné bytové tísni (Městský úřad Český Krumlov)


Problémy v rodině, Osoby v krizi, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Související a doprovodné služby, Krizové bydlení,

Popis:

Dočasné, krátkodobé ubytování ve vybaveném dvoulůžkovém bytu Za Tavírnou č.p. 108. Ubytování je určeno pro osoby, které mají okamžitou potřebu dočasného ubytování (např. osoby vracející se z výkonu trestu, osoby, které přišly náhle o ubytování, osoby vystavené domácímu násilí, apod.) s trvalým pobytem v Českém Krumlově. Pro bydlení jsou k dispozici 2 lůžka.

Cílová skupina:

osoby v krizi

bez omezení věku

Provozní doba:

nepřetržitě