Vytisknout

Azylový dům pro matky s dětmi – Centrum Kamínek (Město Český Krumlov)

Registrovaná sociální služba


Problémy v rodině, Děti, mládež, rodiny, Osoby v krizi, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Azylové domy, Pomoc v krizi, Násilí, šikana, ohrožení, Krizové bydlení,

Popis:

Posláním azylového domu pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Pracovníci zařízení poskytují v bezpečném a klidném prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace. Zařízení je umístěno v obytné zástavbě, téměř v centru města. Klientka společně s dětmi má k dispozici přidělenou bytovou jednotku, která je standardně vybavena vlastním sociálním zařízením. V každé bytové jednotce je kuchyňská linka, která slouží k samostatné přípravě jídla.

Cílová skupina:

Sociální služba je určena pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob.

Věkové vymezení:

  • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
  • děti předškolního věku (1 – 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Provozní doba:

nepřetržitý provoz