Vytisknout

Agentura domácí zdravotní péče (Klára Serafínová)


Zdravotní znevýhodnění, Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Osoby v krizi, Péče o nesoběstačnou osobu, Zdravotní pomoc, Související a doprovodné služby,

Popis:

Poskytování služeb klientům, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní či sociální situaci. Tuto zdravotní péči může klientovi předepsat ošetřující lékař nebo specialista v nemocnici, kde byl pacient léčen a odkud je propuštěn. Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou – pokud ji předepisuje propouštěcí lékař v nemocnici tak maximálně v rozsahu 14 dnů, dále ji může prodloužit praktický lékař dle potřeby. Ke klientovi dochází graduovaná zdravotní sestra, která v domácím prostředí může poskytnout zdravotní péči v tomto rozsahu: sledování životních funkcí (tlak, puls, dech, teplota), péče o ležící klienty (jejich hygienu, vylučování, převazy a ošetření pooperačních ran), aplikace léčebných kůr, aplikace injekcí, ošetření a prevence proleženin, infuzní terapie, odběry krve a biologického materiálu, základní rehabilitační výkony, podávání léků, ošetření permanentních katetrů, stomií a tracheálních kanyl, hodnocení duševního stavu klienta a úrovně jeho orientace v prostoru a čase.

Cílová skupina:

osoby v nepříznivé zdravotní či sociální situaci

Provozní doba:

nepřetržitě