Vytisknout

Domácí zdravotní péče (Ledax)


Zdravotní znevýhodnění, Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Osoby v krizi, Péče o nesoběstačnou osobu, Zdravotní pomoc, Související a doprovodné služby,

Popis:

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.

Výhody domácí zdravotní péče

 • zkrácení doby hospitalizace, možnost setrvání ve svém domácím prostředí
 • urychlení hojení, eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici
 • psychická pohoda nemocného, omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení

Provádíme tyto výkony:

 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři
 • měření fyziologických funkcí – krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem
 • aplikace injekcí – pod kůži nebo do svalu, aplikace infuzí do žíly dle ordinace lékaře
 • péče o klienty s katetry PICC/Midline
 • péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika
 • převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně
 • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie – PEG…), klyzma, ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů,
 • aktivní ošetřovatelská rehabilitace u klientů po CMP nebo po úrazu.

Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně hrazena smluvní zdravotními pojišťovnami – VZP, VoZP, OZP, ZPMVČR, ČPZP.

Domácí zdravotní péče (dále jen DZP) zabezpečuje „odbornost 925“, všeobecná sestra s odbornou způsobilostí dle zákona č. 96/2004 Sb.

Domácí zdravotní péče je poskytována  na základě indikace ošetřujícího lékaře (praktického nebo ošetřujícího lékaře), nebo nemocnice, u klientů, kteří jsou plně, nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, u nichž je nutné zajistit pokračování dlouhodobé i následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i akutního onemocnění.

Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním. Systém domácí péče obsahuje flexibilní a variabilní řešení problému klienta, které pružně reaguje na individuální potřeby klienta i indikaci ošetřujících lékařů.

Cílová skupina:

osoby v nepříznivé zdravotní či sociální situaci

Provozní doba:

nepřetržitě