KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. - Terénní programy Změna

Terénní programy, Děti, mládež, rodiny, Etnické menšiny, Osoby v krizi (dluhy, ztráta...

Hřbitovní 425, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Územní dostupnost:
Českokrumlovsko
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Turnhöferová (ředitelka)
Telefon/fax:
380 727 967, 602 433 628
 
 
Poskytování od: 1.9.2009
 
Kapacita služby:

počet kontaktů (10 min jednání) - 600 ročně - terénní forma

 
Popis:

Posláním terénních programů KoCeRo je snižování rizik spojených s životem v sociálně vyloučených lokalitách města Český Krumlov a regionu Českokrumlovsko. Podstatou služby je snah o vyrovnávání nedostatků v přístupu k základním zdrojům společnosti obyvatelům, kteří se ocitají v těžké životní situaci a jsou znevýhodněni životem ve výše uvedených sociálně vyloučených lokalitách. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů. K cílům terénních programů KoCeRo patří: prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování romské populace, prevence sociálně rizikových jevů ve vyloučených lokalitách, sociální začleňování romské populace, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů (včetně jejich dopadu na společnost), zmírňování nerovností (včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení apod.), pomoc klientům získávat a znovu nabývat sociální kompetence, předávat informace pomáhající překonat obtížné životní situace.

Další poskytované služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autoškola

Cílová skupina:

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny se zaměřením na romskou populaci.

Věková kategorie klientů: bez omezení věku.

Provozní doba:
  • pondělí: 9:00 - 12:00
  • úterý až čtvrtek: 9:00 - 17:00
 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace