ICOS Český Krumlov o.p.s. - osobní asistence

Osobní asistence, Senioři, Služby pro seniory (bydlení, sociální péče), Zdravotně...

Urbinská 184, Domoradice
381 01 Český Krumlov
Územní dostupnost:
Region Českokrumlovsko, Kaplicko
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Dvořáková (vedoucí služby)
Telefon/fax:
773 587 758
 
 
Poskytování od: 1.1.2008
 
Kapacita služby:

Roční kapacita 25 klientů (terénní forma)

 
Popis:

Služba osobní asistence je terénní služba určená lidem se zdravotním postižením a seniorům, jejímž posláním je pomáhat uživateli při činnostech, které nemůže vykonávat samostatně, rozvíjet jeho schopnosti a samostatnost a umožnit mu tak naplnit jeho životní potřeby, a tím žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném prostředí. Cílem služby osobní asistence je především podpora a aktivizace uživatelů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném /domácím/ prostředí a nemuseli využívat pobytových služeb. Služba osobní asistence nabízí individuální přístup s cílem zajistit co nejdelší možnost setrvání v domácím prostředí, a to nejen z důvodů většinou plných kapacit v pobytových službách, ale především z pohledu lepší psychiky seniorů a osob se zdravotním postižením, která je úzce spjata s fyzickým stavem člověka.

ICOS Český Krumlov, o.p.s. poskytuje registrované sociální služby, odborné sociální poradenství (bezplatné právní poradenství) a službu osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Dále provozuje Dobrovolnické centrum, Rodinné centrum Krumlík, realizuje službu Podpora rodin a dětí v ohrožení, zaměřuje se i na vzdělávací aktivity a podporu komunitního života.

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a senioři.

Provozní doba:

pondělí - pátek: 7:00 - 19:00

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace