ICOS Český Krumlov o.p.s. - dobrovolnické centrum Český Krumlov

Související a doprovodné služby, Senioři, Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodiny,...

5. Května 251
381 01Č. Krumlov,
Územní dostupnost:
Českokrumlovsko
Kontaktní osoba:
Magdalena Zronková (koordinátorka Dobrovolnického centra), Tomáš Zunt (ředitel o.p.s.)
Telefon/fax:
774 719 767, 380 712 202
 
 
 
 
Popis:

Dobrovolnické centrum podporuje rozvoj dobrovolnictví, pomáhá zájemců o dobrovolnictví, dobrovolníkům i organizacím s cílem zajistit potřebné dobrovolnické programy v regionu Českokrumlovsko. Dobrovolnické centrum realizuje a zaštiťuje dobrovolnické programy ve spolupracujících organizacích (např. domovy pro seniory, středisko výchovné péče, Centrum pro pomoc dětem a mládeži atd.) a rozvíjí vlastní programy (např. Informační centrum pro seniory, programy v rodinném centru) zaměřené zejména na podporu dětí, mládeže, zdravotně postižených, seniorů ad. Dobrovolnická činnost může spočívat například ve zpestřování času klientům domovů pro seniory či například v aktivním trávení času s klienty střediska výchovné péče (program Kamarád v životě). Nabídka dobrovolnických příležitostí je bohatá, vybrat si může kdokoliv starší 15-ti let, s čistým trestním rejstříkem a se zájmem o dobrovolnictví.

Dobrovolnické centrum zajišťuje např.:

 • pomoc s vyhledáním takové činnosti, která by zájemcům o dobrovolnictví vyhovovala,
 • zajištění kontaktu s potenciální organizací, kde se může dobrovolník uplatnit,
 • proškolení a seznámení s činností, právy dobrovolníka,
 • průběžnou podporu a komunikaci při výkonu dobrovolnické činnosti,
 • supervizi (tj. setkávání s odborníky a s dalšími dobrovolníky za účelem předávání zkušeností, hodnocení činnosti apod.),
 • pojištění pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu a pro případ úrazu ad.

Další poskytované služby:

Odborné sociální poradenství – bezplatná právní poradna

Informační centrum pro seniory Český Krumlov

Podpora rodin a dětí v ohrožení

Rodinné centrum Krumlík

Provozní doba:
 • pondělí: 15:00 – 16:30
 • čtvrtek: 15:00 – 16:30
 • zájemci si mohou domluvit schůzku i v jiném termínu
 

Katalog služeb

 • Cílové skupiny
 • Druhy poskytovaných služeb
 • Formy poskytovaných služeb
 • Životní situace