FOKUS České Budějovice, z.ú. - sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace, Senioři, Služby pro seniory (bydlení, sociální péče), Zdravotně...

Nad Nemocnicí 424, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Územní dostupnost:
Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:
Tomáš Trajer
Telefon/fax:
774 683 260
 
 
Poskytování od: 1.1.2009
 
Kapacita služby:

Ambulantní forma: 2 klienti. Jedná se o kapacitu v daný okamžik, kdy jeden sociální pracovník / Case manager individuálně spolupracuje s jedním klientem. Kapacita ve středisku ČB je jeden klient v jeden okamžik, kapacita v ČK je jeden klient v jeden okamžik. Denní kapacita je 5 hodinových konzultací Case managera v ČB, 4 hodinové konzultace v ČK.

Terénní forma: 7 klientů. Jedná se o kapacitu v daný okamžik, kdy jeden sociální pracovník/Case manager individuálně spolupracuje s jedním klientem. Kapacita ve středisku ČB je šest klientů v jeden okamžik, kapacita v ČK je jeden klient v jeden okamžik. Denní kapacita je 30 hodinových konzultací Case managera v ČB, 4 hodinové konzultace v ČK. Terénní službu pro klienty z Českého Krumlova a okolí zajišťují v případě poptávky i pracovníci z týmu v Českých Budějovicích.

 
Popis:

Posláním sociální rehabilitace je podpora lidi s duševním onemocněním při zvládání jejich životní situace, při nalézání možných cest pro uplatnění se ve společnosti a pomoci jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle individuálních potřeb a možností. Službu sociální rehabilitace je možné využívat v prostorách sdružení v Českých Budějovicích a ve středisku Český Krumlov nebo na základě individuální dohody v místě bydliště klienta. Služby jsou určeny lidem s duševním onemocněním (především schizofrenie, afektivní poruchy) starším 18 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, cítí se osamoceni, mají potíže se zvládáním nároků, které na ně klade jejich situace, chtějí smysluplně naplnit svůj volný čas.

Další poskytované služby:

Sociálně terapeutická dílna

Cílová skupina:

Osoby s chronickým duševním onemocněním od 16 let.

Provozní doba:

Ambulantní forma:

  • pondělí a úterý: 7:30 - 16:00 (pouze Č. Budějovice), pátek 7:30 - 15:00 (pouze Č. Budějovice)
  • středa, čtvrtek: 7:30 - 12:00

Terénní forma:

  • pondělí: 7:30 - 11:00
  • úterý - čtvrtek: 12:00 - 16:00
  • pátek: 7:30 - 15:00
 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace