Dům dětí a mládeže

Související a doprovodné služby, Děti, mládež, rodiny, Služby pro děti a mládež, rodiny,...

Linecká 67
381 01 Český Krumlov
Kontaktní osoba:
Mgr. Jakub Pich (ředitel)
Telefon/fax:
380 716 047
 
 
 
 
Popis:

Dům dětí a mládeže (DDM) v Českém Krumlově je státní školské zařízení s právní subjektivitou, které organizuje zejména volnočasové aktivity pro děti a mládež. Zájmová činnost je organizována v šesti odděleních: jazykové, výtvarné, přírodovědné, technické, estetické a tělovýchovné. Činnost DDM probíhá v rámci pravidelné činnosti, nepravidelné činnosti - organizace různých akcí pro veřejnost, organizuje soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT, prázdninovou činnost.

Některé aktivity jsou vhodné i pro tělesně, zrakově nebo sluchově postižené. Činnost je poskytována pod dohledem vychovatelů s pedagogickým vzděláním.

Provozní doba:

Podle rozvrhů jednotlivých činností.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace