Domov důchodců Horní Planá

Domovy pro seniory, Senioři, Služby pro seniory (bydlení, sociální péče), Zdravotně...

Komenského 6
382 26 Horní Planá
Územní dostupnost:
Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Renata Březinová (ředitelka)
Telefon/fax:
380 738 115
 
 
Poskytování od: 1.1.1951
 
Kapacita služby:

105 lůžek (pobytová forma)

 
Popis:

Domov důchodců Horní Planá poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov též nabízí péči osobám, které ještě nedosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, ale z důvodu snížené soběstačnosti jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov zajišťuje poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále je poskytována ošetřovatelská péče a základní sociální poradenství. V domově je dále pořádáno velké množství volnočasových aktivit (např. hraní kuželek, petangue, košíková, stolní hry, čtení, cvičení pro radost, trénink paměti a kvízy, čtení v kapli a bohoslužby v kapli, vycházky do cukrárny a jiné).

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením, senioři.

Věková kategorie klientů: osoby nad 50 let.

Provozní doba:

Nepřetržitý provoz.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace