Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, o.p.s.

Průvodcovské a předčitatelské služby, Senioři, Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodiny,...

Čechova 728/52
370 01 České Budějovice 1
Územní dostupnost:
Jihočeský kraj. Trasy na Českokrumlovsku: trasa C – Č. Krumlov, Č. Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Jan Rada
Telefon/fax:
387 312 898, 602 469 466 / 387 312 898
 
 
Poskytování od: 1.11.1996
 
Kapacita služby:

48 klientů (jedná se o kapacitu v daný moment) – terénní forma

 
Popis:

Služba zahrnuje
1) zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí, mládeže a ostatních osob s postižením do speciálních škol a zařízení) a
2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Z osmi provozovaných tras je na Českokrumlovsku provozována trasa C (Český Krumlov - České Budějovice). Služba je dále poskytována individuálně i pro osoby se zdravotním postižením. Kromě poskytování sociální služby „Průvodcovské a předčitatelské služby“ je zajišťována rovněž zdravotnická a humanitární pomoc a psychosociální pomoc.

Cílová skupina:

Dále uvedené skupiny bez věkového omezení: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři.

Provozní doba:

pondělí - pátek: 6:00 - 16:00

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace