Centrum pro pomoc dětem a mládeže o.p.s. - Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice a Terénní program - Viktorie

Terénní programy, Děti, mládež, rodiny, Etnické menšiny, Osoby v krizi (dluhy, ztráta...

Špičák 114, Latrán
381 01 Český Krumlov
Územní dostupnost:
Českokrumlovsko – Český Krumlov, Kaplicko, Větřní, Lipensko
Kontaktní osoba:
Mgr. Daniel Jambrikovič
Telefon/fax:
731 479 326, 736 634 126, 380 712 427
 
 
Poskytování od: 28.1.1997
 
Kapacita služby:
 • Kapacita terénního programu Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice (Českokrumlovsko): 200 - 250 klientů (jedná se o roční kapacitu)
 • Kapacita terénního programu Viktorie (Českokrumlovsko, Kaplicko): 150 - 200, převážně klientek.
 
Popis:

Terénním program Streetwork vyhledává a pracuje s populací uživatelů návykových látek - program působí na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu života a zajišťuje následné předávání klientů do dalších specializovaných zařízení. Hlavní úlohou programu je minimalizace negativních důsledků užívání návykových látek pro uživatele i pro většinovou společnost. Konkrétně program snižuje zdravotní a sociální problémy a podporuje chování, které vede ke změně životního stylu.  Součástí programu je také zprostředkování nebo případná asistence při kontaktu klienta s „pomáhajícími“ organizacemi a institucemi (lékař, úřad práce, policie, sociální odbory MěÚ, probační a mediační služba). Realizované aktivity jsou: výměnný program, zdravotní, sociální a právní poradenství, základní zdravotní ošetření, reference do následných zařízení (kontaktní centra, detoxifikace, ústavní léčba a dal.), distribuce zdravotnického materiálu a informačních materiálů. Součástí práce je také osvětová činnost prevence sociálně-patologických jevů se žáky základních a středních škol nebo tematické besedy a poskytování informací jiným specializovaným skupinám.

Obsahem služby terénního programu Viktorie je práce s osobami poskytujícími sexuální služby za úplatek a současně možných uživatelek návykových látek, které se v této skupině často vyskytují. Služba působí na trase E 55 a jejím okolí a poskytuje specifické zdravotně- sociální služby se zaměřením na tento specifický druh klientek.  Realizované aktivity jsou především testování na VHC, VHB, HIV, syfilis, dále výměnný program, zdravotní, sociální a právní poradenství, základní zdravotní ošetření, reference do následných zařízení (kontaktní centra, detoxifikace, ústavní léčba, organizace pomáhající obětem obchodu s lidmi a dal.). Součástí programu je také  distribuce zdravotnického a informačního materiálu.

Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny.

Věková kategorie klientů: bez omezení věku.

Provozní doba:

PONDĚLÍ:

 • 11:00 - 14:15 (15:15), Služba v multifunkční místnosti (MK.), Špičák 114
 • 14:30 (15:30 - 17:45), Streetwork Větřní, Český Krumlov

ÚTERÝ

 • 11.00 – 14.00 (15.30), služba v  multifunkční místnosti/ streetwork Český Krumlov
 • 14:00 (15:30 – 17:45), Strreetwork Český Krumlov

STŘEDA

 • 11:00 – 18:00, Služba v  multifunkční místnosti
 • 15:00 – 18:00, Streetwork Kaplice, Velešín

ČTVRTEK

 • 11:00 – 18:00, Služba v  multifunkční místnosti/ Terén - trasa E-55 (projekt Viktorie)

PÁTEK

 • 11:00 – 18:00, služba v  multifunkční místnosti/ streetwork Český Krumlov
 • 12:00 – 16:00, Streetwork Lipensko
 • 16:30 – 17:00, Streetwork Větřní
 • 17:30 – 18:30, Streetwork Kaplice
 

Katalog služeb

 • Cílové skupiny
 • Druhy poskytovaných služeb
 • Formy poskytovaných služeb
 • Životní situace