Centrum pro pomoc dětem a mládeže o.p.s. - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Děti, mládež, rodiny, Etnické menšiny, Osoby v...

Špičák 114, 381 01 Český Krumlov (NZDM Bouda)
Lipová 161, 381 01 Český Krumlov (NZDM na Míru)
Územní dostupnost:
Českokrumlovsko
Kontaktní osoba:
Jiří Muk
Telefon/fax:
736 634 127, 731 331 785, 734 443 923, 733 765 844, 380 712 427
 
 
Poskytování od: 30.9.2005
 
Kapacita služby:

Ambulantní forma: 75 klientů (jedná se o okamžitou kapacitu služby v NZDM Bouda (45) a v NZDM na Míru (30))

Terénní forma: 1 000 klientů (jedná se o roční kapacitu)

 
Popis:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda svou činností podporuje děti a mládež z Českého Krumlova a okolí při řešení běžných i obtížných situací. Svým zaměřením se snaží zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině sociální, kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Další poskytované služby:

Terénní program (Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice)

Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny.

Věková kategorie klientů: mladší děti (7 –10 let) starší děti (11 – 15 let) dorost (16 – 18 let) mladí dospělí (19 – 26 let)

Provozní doba:

Ambulantní forma:

  • pondělí - pátek: 14:00 - 20:00

Terénní forma:

  • pondělí: 15:00 - 17:00, sídliště Za Nádražím
  • úterý: 15:00 - 17:00, sídliště Mír
  • středa: 15:00 - 17:00, město Větřní
  • čtvrtek:15:00 - 17:00, Horní Brána
  • pátek:15:00 - 17:00, sídliště Plešivec

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace