Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, o.s. – Klub Český Krumlov

Související a doprovodné služby, Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodiny, Zdravotně...

Plešivec 380
381 01 Český Krumlov
Kontaktní osoba:
Jan Sedláček
Telefon/fax:
603 869 895 / 380 712 765
 
 
 
 
Popis:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice je otevřeným, nepolitickým, občanským sdružením s právní subjektivitou. Má celorepublikovou působnost a prostřednictvím klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám. Klub v Českém Krumlově vznikl v roce 1992. Asociace nabízí především ozdravné /zimní a letní /pobyty pro děti s různým zdravotním postižením, dále různé víkendové akce - výlety, zájezdy, karnevaly atd. především pro děti s různým zdravotním postižením od alergiků, ekzematiků, astmatiků až po mentálně či tělesně postižené a jejich rodiny. V rámci integrace se mohou těchto akcí zúčastnit i děti zdravé. O děti na ozdravných pobytech se starají členové Klubu, kteří jsou proškoleni vedením Asociace a mají praxi s prací s postiženými dětmi. Vždy za spolupráce s lékaři. Členem Klubu se může stát každý, kdo požádá o registraci a každoročně zaplatí členský poplatek ve výši 150,- Kč.

Provozní doba:

Není stanovena, činnosti probíhají ve volném čase členů asociace.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace