Agentura domácí zdravotní péče

Související a doprovodné služby, Senioři, Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodiny,...

Fantova 25
382 41 Kaplice
Územní dostupnost:
Českokrumlovsko
Kontaktní osoba:
Klára Serafínová (oblast Kaplice), Martina Vašková (oblast Český Krumlov)
Telefon/fax:
608 961 966, 728 045 932
 
 
Poskytování od: 2005
 
 
Popis:

Agentura domácí zdravotní péče působí v Českém Krumlově a okolí. Poskytuje služby klientům, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní, či sociální situaci. Tyto služby realizuje v jejich domácím prostředí. Home-care  označuje zdravotní péči, kterou indikuje praktický lékař, nebo příslušný specialista v nemocnici, kde byl klient léčen a odkud je propuštěn.

Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, je tedy pro klienta  ZDARMA!

Pokud jí předepisuje propouštěcí lékař v nemocnici, pak maximálně na 14 dnů. Dále jí může prodloužit praktický lékař. Praktický lékař tak činí dle potřeby.

Agentura má smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami, u kterých jsou klienti běžně pojištěni.

Ke klientovi dochází graduovaná zdravotní sestra, která v domácím prostředí  může poskytnout  zdravotní péči  v tomto rozsahu.

- sledování vitálních (životních ) funkcí, tlak, puls, dech, teplota
- péče o ležící klienty, jejich hygienu,vylučování klienta
- převazy a ošetření pooperačních ran, dekubitů
- ošetření a převazy bércových vředů, kožních lézí a defektů
- aplikace léčebných kůr, aplikace a zaučení inzulínové léčby
- aplikace injekcí i.m.
- ošetření a prevence proleženin
- infuzní terapie pro zajištění zavodnění, či výživy klienta,
- odběry krve, biologického materiálu, inhalační terapie, léčba světlem,terapie bolestí
- základní rehabilitační výkony a zácvik klienta, či jeho blízkých
- podávání léků, dle ošetřujícího lékaře
- ošetření permanentních katetrů, stomií a tracheálních kanyl
- hodnocení duševního stavu klienta a úrovně jeho orientace v prostoru a čase
- poskytuje péči klientům v terminálním stadiu svého života a zajištˇujeme již desítky let hospicovou péči.
- spolupracuje s pečovatelskou službou.

V kanceláři zdravotní domácí péče je možno zapůjčit  za poplatek, tyto pomůcky: močové láhve a podložní mísy , antidekubitální  matrace, inhalátor, biolampa,klozetové židle, stoleček k lůžku, hrazda k lůžku, berle

Detašované pracoviště:  T.G.Masaryka 205, 381 01 Český Krumlov 

Provozní doba:

Nepřetržitá

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace