Informace o realizátorovi

Jihočeská rozvojová o.p.s

Obecně prospěšná společnost Jihočeská rozvojová vznikla v roce 2004 a je součástí DfK Group a.s.

Jihočeská rozvojová o.p.s. je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 94. Společnost je taktéž registrována v seznamu neziskových organizací Jihočeského kraje k 30. 6. 2004. Právní forma organizace je obecně prospěšná společnost.

Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupracuje se širokým spektrem partnerů z neziskového sektoru, dále pak s poskytovateli sociální služeb, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, úřady práce a organizacemi státní správy i samosprávy.

Své aktivity zaměřuje především na tyto cílové skupiny:

 • neziskové organizace;
 • poskytovatele a zadavatele sociálních služeb;
 • zaměstnavatele a jejich zaměstnance;
 • podnikatelské subjekty;
 • nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené osoby;
 • osoby se zdravotním znevýhodněním;
 • osoby v sociální nouzi a životní krizi;
 • generaci 50+. 

Kontakty:

Ing. Jiří Čermák
místní koordinátor
referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 766 401
fax: +420 380 766 444
e-mail: jiri.cermak@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan

Ing. Miroslav Kotoun
manažer projektu - Jihočeská rozvojová o.p.s.
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel:  +420 728 228 039
E-mail: kotoun@jihoceskarozvojova.cz
www.jihoceskarozvojova.cz

 

Katalog služeb

 • Cílové skupiny
 • Druhy poskytovaných služeb
 • Formy poskytovaných služeb
 • Životní situace