Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov 2019-2021 k připomínkování

11. 6. 2019

 

Dokončený návrh nového Plánu sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2019-2021 je vám k dispozici ke stažení níže. Své připomínky a dotazy k němu můžete zasílat do 25.6.2019.

Na přípravě nového plánu pro programové období 2019-2021 se v pracovních skupinách a v řídicí skupině podílely desítky lidí z řad odborné i širší veřejnosti regionu, zástupci obcí, úřadů, poskytovatelů i skutečných či potenciálních uživatelů služeb. Další občané se pak zapojili do tvorby plánu například prostřednictvím anketního šetření. Pracovní skupiny pro zpracování nového plánu byly vymezeny tematicky dle hlavních sílových skupin plánování (1. Senioři a zdravotně postižení; 2. Děti, mládež, rodiny; 3. Osoby v krizi). Významnou platformou v rámci zpracování plánu je také Řídicí skupina. Plán řeší jak sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak rozvoj souvisejících služeb.

Dokument si můžete stáhnout zde.

Své připomínky a dotazy můžete posílat do 25.6.2019 na email kotoun@jihoceskarozvojova.cz.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace