Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov 2019 - 2021

25. 1. 2019

 

Po celý rok 2018 probíhaly práce na tvorbě nového plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na zemí obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Tento plán je určen na období let 2019-2021. Na jeho tvorbě se podíleli zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních či navazujících služeb v území. Plán je členěn do tří oblast, a to dle zaměření činnosti jednotlivých pracovních skupin:

  • PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ (PS 1)
  • PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY (PS 2)
  • PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI (PS 3)

Pro každou oblast je zpracován systém opatření a aktivit, jejichž obsah by měl přispět ke zlepšení situace a zajištění péče o zástupce uvedených cílových skupin. Plán rovněž obsahuje tzv. průřezové aktivity, které jsou společné pro všechny pracovní skupiny. Během první poloviny roku 2019 bude plán dále dopracován a upraven do finální podoby (např. ve vazbě na upřesnění financování jednotlivých služeb v roce 2019). Předpokládá se rovněž jeho veřejné projednání.

Dokument si můžete stáhnout zde.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace