Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2017 a akční plán na rok 2018

20. 12. 2017

 

Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2017 probíhaly práce na plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Český Krumlov. Hlavním výstupem je opět aktualizovaná návrhová část samotného Plánu, která obsahuje také zhodnocení plnění jednotlivých opatření a aktivit za rok 2017 a předpokládaný výhled plnění jednotlivých aktivit na rok 2018 (akční plán).

Všechny změny jsou v dokumentu zaznamenány barevně (fialově jsou texty z loňského roku, červeně pak letošní aktualizace). Na základě doporučení pracovních skupin, které jsou pro tvorbu plánu dlouhodobě ustanoveny (1. PS pro seniory a zdravotně postižené, 2. PS pro děti, mládež a rodiny a 3. PS pro osoby v krizi / nepříznivé sociální situaci), byla také některá nová opatření do plánu zařazena.

Dokument ke stažení najdete zde

Město Český Krumlov jako obec s rozšířenou působností ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. plánuje pokračování plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP i v následujícím období. Během roku 2018 vznikne nový Plán sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Český Krumlov na roky 2019 - 2021. Budou probíhat i nová šetření mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb, v obcích nebo anketní šetření mezi obyvateli území a další aktivity. Budeme velice rádi, když se do přípravy nového plánu zapojíte i Vy nebo zástupce Vašeho města / obce (kontaktovat nás v této souvislosti můžete již nyní: Ing. Jiří Čermák, referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor, Městský úřad Český Krumlov, Tel.: +420 380 766 488, email: jiri.cermak@mu.ckrumlov.cz). Příprava nového plánu probíhá v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov 2019 -2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006533“, který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace