Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2016 a akční plán na rok 2017

Také v roce 2016 proběhla další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Český Krumlov. Hlavním výstupem je aktualizovaná návrhová část Plánu sociálních služeb, která obsahuje také zhodnocení plnění jednotlivých opatření a aktivit za rok 2016 a předpokládaný výhled na rok 2017 (akční plán). Aktualizace dokumentu proběhla v rámci projektu „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov“ spolufinancovaného z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora plánování sociálních služeb na území SO ORP v Jihočeském kraji“.

Také v roce 2016 proběhla další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Český Krumlov. Hlavním výstupem je aktualizovaná návrhová část Plánu sociálních služeb, která obsahuje také zhodnocení plnění jednotlivých opatření a aktivit za rok 2016 a předpokládaný výhled na rok 2017 (akční plán).

Aktualizace dokumentu proběhla v rámci projektu „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov“ spolufinancovaného z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora plánování sociálních služeb na území SO ORP v Jihočeském kraji“.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace