Aktualizace Plánu sociálních a souvisejících služeb ORP Český Krumlov

6. 1. 2016

 

Během roku 2015 proběhla další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Český Krumlov.

Hlavním výstupem je aktualizovaná návrhová část Plánu sociálních služeb, která obsahuje také zhodnocení plnění jednotlivých opatření a aktivit za rok 2015 a předpokládaný výhled na rok 2016 (akční plán). Aktualizace dokumentu proběhla v rámci projektu „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov“ spolufinancovaného z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora plánování sociálních služeb na území SO ORP v Jihočeském kraji“.


Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2015 a akční plán na rok 2016
 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace