Aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov a Akční plán pro rok 2016

12. 9. 2016

 

Byly zahájeny práce na aktualizaci Plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro území ORP Č. Krumlov včetně zpracování Akčního plánu pro rok 2017. Organizátory jsou opět Jihočeská rozvojová o.p.s. ve spolupráci s Městem Český Krumlov .

Jihočeská rozvojová o.p.s. předložila v únoru 2016 ve spolupráci s Městem Český Krumlov žádost o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje (PODPORA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V JIHOČESKÉM KRAJI). Projekt s názvem „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov“ byl vybrán k podpoře.

Již dříve byl zpracován dokument PSS na roky 2015-2017, který byl projednán a vzat na vědomí Zastupitelstvem města Č. Krumlov jako obce III. stupně. V roce 2015 byl zpracován Akční plán PSS pro rok 2016, kde byly konkretizovány potřeby a cíle v rámci jednotlivých aktivit a opatření na rok 2016.

Předmětem aktuálně realizovaného projektu bude v návaznosti na vývoj u jednotlivých služeb, vývoj v oblasti financování a dalších skutečností zpracování Akčního plánu pro rok 2017 (poslední plánovací rok platného dokumentu na roky 2015 – 2017). Dále bude předmětem projektu provedení monitoringu stavu plnění jednotlivých aktivit PSS za období 2015-2016. Předpokládá se, že do uvedených aktivit budou zapojeni členové již dříve ustanovených pracovních skupin a řídicí skupiny PSS.

Realizace projektu je plánována do konce roku 2016. Poslední verzi dokumentu (Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2015 a akční plán na rok 2016) najdete v sekci "Dokumenty ke stažení".

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace