Aktuality

11. 6. 2019 Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov 2019-2021 k připomínkování

Dokončený návrh nového Plánu sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2019-2021 je vám k dispozici ke stažení níže. Své připomínky a dotazy k němu můžete zasílat do 25.6.2019.

 

25. 1. 2019 Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov 2019 - 2021

Po celý rok 2018 probíhaly práce na tvorbě nového plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na zemí obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

 

20. 12. 2017 Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2017 a akční plán na rok 2018

Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2017 probíhaly práce na plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Český Krumlov. Hlavním výstupem je opět aktualizovaná návrhová část samotného Plánu,...

 

20. 12. 2016 Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2016 a akční plán na rok 2017

Také v roce 2016 proběhla další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Český Krumlov. Hlavním výstupem je aktualizovaná návrhová část Plánu sociálních služeb, která obsahuje také zhodnocení...

 

12. 9. 2016 Aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov a Akční plán pro rok 2016

Byly zahájeny práce na aktualizaci Plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro území ORP Č. Krumlov včetně zpracování Akčního plánu pro rok 2017. Organizátory jsou opět Jihočeská rozvojová o.p.s. ve spolupráci s Městem...

 

6. 1. 2016 Aktualizace Plánu sociálních a souvisejících služeb ORP Český Krumlov

Během roku 2015 proběhla další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Český Krumlov.

 

7. 10. 2015 Další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov

Zpráva o stavu realizace další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov

 

3. 4. 2015 Nový katalog sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku 2015

Nový Katalog sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku 2015 a Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov na roky 2015 - 2017 najdete v

 

15. 1. 2015 Nový Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov na roky 2015 - 2017

Zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních a souvisejících služeb, kteří se celý minulý rok v pracovních skupinách podíleli na další fázi komunitního plánování sociálních a souvisejících na Českokrumlovsku, v...

 

7. 11. 2014 Veřejné projednání návrhu Plánu sociálních a souvisejících služeb Českokrumlovska na léta 2015 – 2017

V úterý 18. 11. 2014 se od 17.00 hod. uskuteční na Městském úřadu Český Krumlov veřejné projednání návrhu Plánu sociálních a souvisejících služeb Českokrumlovska na léta 2015 – 2017.

 
 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace